Альбом (1860-ті рр.)

Альбом (1860-ті рр.)

Розмір 20х32,5

В альбомі 26 аркушів, розміром 19х32, крім арк.12, розмір якого 19х23,3. Рисунки виконані олівцем.

Album (1860s)

Size 20×32.5

The album has 26 sheets, size 19×32, except for sheet 12, it’s size 19×23.3. Drawings are made in pencil.