Арк.10 (на звороті). Начерк міфологічного сюжету, унизу- начерк чоловіка з борідкою

Арк.10 (на звороті). Начерк міфологічного сюжету, унизу- начерк чоловіка з борідкою

Папір, олівець; 28,2х37,2

Sheet 10 (on the back). Sketch of a mythological plot, below, a sketch of a man with a beard

Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm