Арк. 12 (на звороті). Начерк жінки в криноліні, яка йде через місток

Арк. 12 (на звороті). Начерк жінки в криноліні, яка йде через місток. Напис: «Стрельня». 12 серп. … Дві фігури селян (начерк). Напис: «Нева». 17 серпн

Папір, олівець; 17,8х27

Sheet. 12 (on the back). A Sketch of a Woman in a Crinoline Walking across a Bridge. Inscription: “Shooting Range”. Aug 12 … Two figures of peasants (a sketch). Inscription: “Neva”. August 17

Paper, pencil; 17.8×27