Арк.20 (на звороті). Міфологічний сюжет «Лаокоон»

Арк.20 (на звороті). Міфологічний сюжет «Лаокоон»

Папір, олівець; 28,2х37,2

Sheet 20 (on the back). Mythological story “Laokoon “

Paper, pencil; 28.2 x 37,2 cm