Арк.21 (на звороті). Фігура старої; голова чоловіка у профіль

Арк.21 (на звороті). Фігура старої; голова чоловіка у профіль

Папір, олівець; 28,2х17

Sheet 21 (on the back). Figure of an old woman; head of a man in profile

Paper, pencil; 28.2 x 17 cm