Арк.4 (на звороті). Селянка з дитиною; чотири фігури чоловіків у головних уборах (начерки)

Арк.4 (на звороті). Селянка з дитиною; чотири фігури чоловіків у головних уборах (начерки)

Папір, олівець; 28,2х37,2

Sheet 4 (on the back). Peasant woman with child; four figures of men in headdresses (sketches)

Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm