Арк.4. Сцена з біблійним сюжетом «Жертвопринесення Авраама»

Арк.4. Сцена з біблійним сюжетом «Жертвопринесення Авраама»; начерки фігури жінки та двох чоловічих голів

Папір, олівець; 28,2х37,2

Sheet 4. Scene with the biblical story “The Sacrifice of Abraham“; sketches of a woman and two men’s heads

 Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm