Арк.5. Пейзаж

Арк.5. Пейзаж

Папір, олівець; 8,2х15 На звороті напис олівцем: Сатинъ Фонтанка близ Каменного моста д. № 167 кв. №5

Sheet 5. Landscape

Paper, pencil; 8.2 x 15 cm. Inscription on the reverse in pencil: Satin, Fontanka near Kamenny Bridge, house no. 167, apt. no. 5