Арк. 9. Пейзаж з двома фігурами

Арк. 9. Пейзаж з двома фігурами (до оповідання Гаршина Чотири дні).

Арк. 9. Пейзаж з двома фігурами (до оповідання Гаршина Чотири дні)

Папір, сепія; 20х26

Цей рисунок близький до ілюстрації М. Дубовського опублікованої у збірнику «Пам’яті Гаршина» (1889р.). Напевно М. Дубовський виконав його в альбомі М. Ярошенка, або повторив спеціально (із певною метою)

Sheet 9. Landscape with two figures (for the Garshin’s story “Four Days”)

Paper, sepia; 20×26.

This drawing is close to the illustration by M. Dubovsky published in the collection “In Memory of Garshin” (1889). Probably M. Dubovsky performed it in M. Yaroshenko’s album, or repeated it specially (for a certain purpose).