Графіка

Арк.12 (на звороті). Малюнки ступень людини; начерк голови чоловіка

Арк.12 (на звороті). Малюнки ступень людини; начерк голови чоловіка Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 12 (on the back). Drawing of human feet; sketch of a man's head  Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm

Арк.12. Фігура оголеного чоловіка

Арк.12. Фігура оголеного чоловіка Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 12. Figure of a nude man  Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm

Арк.11. Начерки історичних сцен та персонажів

Арк.11. Начерки історичних сцен та персонажів Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 11 Sketches of historical scenes and characters  Paper, pencil; 28.2 x 37,2

Арк.10 (на звороті). Начерк міфологічного сюжету, унизу- начерк чоловіка з борідкою

Арк.10 (на звороті). Начерк міфологічного сюжету, унизу- начерк чоловіка з борідкою Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 10 (on the back). Sketch of a mythological plot, below, a sketch of a man with a beard Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm

Арк.10. Анатомічній малюнок

Арк.10. Анатомічній малюнок Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 10 Anatomical drawing  Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm

Арк.9 (на звороті). Сани з візником; начерк чоловіка в момент падіння

Арк.9 (на звороті). Сани з візником; начерк чоловіка в момент падіння; анатомічні начерки ніг Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 9 (on the back). Sleigh with a carriage; sketch of a man at the moment of falling; anatomical sketches of legs Paper, pencil; 28.2 x 37.2...

Арк.9. Оголений (малюнок гіпсової фігури)

Арк.9. Оголений (малюнок гіпсової фігури) Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 9 Nude (drawing of a plaster figure) Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm

Арк.8. Мисливський собака породи сеттер

Арк.8. Мисливський собака породи сеттер Папір, олівець; 28,2х37,2 Sheet 8. Setter hunting dog  Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm

Арк.7. Голова юнака; оголена фігура чоловіка

Арк.7. Голова юнака; оголена фігура чоловіка Папір, олівець  ?; 28,2х37,2 Sheet 7. Head of a young man; nude figure of a man  Paper, pencil; 28.2 x 37.2 cm

Арк.6 (на звороті). Набережна з баржами (начерк)

Арк.6 (на звороті). Набережна з баржами (начерк) Папір, олія; 28,2х37,2 Sheet 6 (on the back). Embankment with barges (sketch) Paper, oil; 28.2 x 37.2 cm