Портрет

Автопортрет 1875

Автопортрет.1875 П,о.43х33(овал). Ж-25 Self-portrait. 1875 Canvas, oil paints. 43х33(ellipse). P-25

Портрет Марії Павлівни Ярошенко, дружини художника. 1875

Портрет Марії Павлівни Ярошенко, дружини художника. 1875 П.,о. 42,5х37,5 (овал). Ж-24 Portrait of Maria Pavlovna Yaroshenko, the artist's wife. 1875 Canvas, oil paints. 42,5х37,5(oval). P-24