Голова ув’язненого. Етюд до картини „Ув’язнений”. 1878

Голова ув’язненого. Етюд до картини „Ув’язнений”

Голова ув’язненого. Етюд до картини “Ув’язнений”. 1878

П., о. 36х29.

Ж-30

The head of the prisoner. Etude for the painting “The Prisoner”. 1878

Canvas, oil paints. 36х29.

P-30