Портрет Марії Павлівни Ярошенко, дружини художника. 1875

Портрет Марії Павлівни Ярошенко, дружини художника. 1875

П.,о. 42,5х37,5 (овал).

Ж-24

Portrait of Maria Pavlovna Yaroshenko, the artist’s wife. 1875

Canvas, oil paints. 42,5х37,5(oval).

P-24