Річка Березівка біля Кисловодська. Етюд

Річка Березівка біля Кисловодська. Етюд.

Річка Березівка біля Кисловодська. Етюд

К.,о.19х38. На звороті тушшю: Кавказъ. Кисловодськъ „Березовая балка”. Н.А.Ярошенко.  Поруч: Принадлежит М.П.Ярошенко. 1898г. 25 іюня. Кисловодськ.

Ж-37

Berezivka river near Kislovodsk. Etude.

Cardboard, oil paints.19х38. On the back with ink:Caucasus. Kislovodsk “Birch hollow”. N.A. Yaroshenko. Near: Belongs to M.P. Yaroshenko. 1898. 25 June. Kislovodsk.

P-37