Арк. 9 (на звороті). Сцена з кількома чоловічими фігурами

Арк. 9 (на звороті). Сцена з кількома чоловічими фігурами. Праворуч - начерк чоловічої фігури в профіль.

Арк. 9 (на звороті). Сцена з кількома чоловічими фігурами. Праворуч – начерк чоловічої фігури в профіль

Папір, олівець; 19х32

Sheet 9 (on the back). Scene with several male figures. On the right – a sketch of a male figure in profile

Paper, pencil; 19×32