Графіка

Арк. 2. Частина будинку

Арк. 2. Частина будинку (начерк) Папір, олівець; 9,5х17 Sheet 2. Part of the house (sketch) Paper, pencil; 9.5x17

Арк. 1. Триповерхова споруда

Арк. 1. Триповерхова споруда Унизу підпис Кіевъ 27 іюля 78. Папір, олівець ; 9,5х17 Sheet 1. A three-story building Below the signature of Kiev 27 iju ..ivets; 9.5x17
Альбом 1878

Альбом 1878 рік

Альбом (1878 р.) Розмір 10х17,5. В альбомі 63 аркуші, розміром 9,5х17. З них 37 аркушів з рисунками. На звороті титульного аркуша дата 1878 рік Album (1878) Size 10x17.5. The album has 63 sheets, date 1878.